Lessons

Chapter 1 Bitki Biyolojisine Giriş

Bitkiler ve mikroplar nedir?,
Bitkinin Tanımı,
Embriyolu Bitkilerin Ana Grupları,
Bitki Yaşamı İçin Gerekli Olan Mikrop Grupları,
Simbiyoz.

Chapter 2 Bitkiler ve İnsanlar

Etnobotanik ve Ekonomik Botanik,
Tarımın orijini,
Gıda Bitkilerinin Genetik Kaynakları,
Bitki Sekonder Bileşikleri.

Chapter 3 Bitkilerin İsim. ve Sınıf.

Bitki Tayini,
Nomenklatür,
Nomenklatürel Tipler,
Sınıflandırma,
Bitki Toplama.

Chapter 4 Yaşamın Molekülleri

Su Molekülü ve Önemi,
Kimyasal Bağ Tipleri,
Temel bileşiklerin dört tipi,
Enzimler.

Chapter 5 Yaşamın Kök. ve Bilim. Metot

Yaşam,
Yer Kürede Neden Yaşam Vardır?,
Bilimsel Yöntemin Özellikleri,

Chapter 6 Prokaryotlar

Prokaryotların Özellikleri,
Bakteri ve Arkeler,
Prokaryotik DNA
Prokaryotların Önemi

Chapter 12 Bitkilerin Yap., Büy., ve Gel.

Bitki Organları,
Bitki Dokuları ve Özelleşmiş Hücre Tipleri,
Bitki Hayat Döngüsü,
Bitki Hormonları,
Bitkilerde Işığı Algılayan Moleküller

Chapter 13 Gövdeler

Bitkilerdeki İletim Dokuları,
Gövde Özellikleri.

Chapter 14 Kökler

Köklerin Özellikleri,
Kök tipleri,
Endodermis ve Kaspari Şeridi.

Chapter 15 Yapraklar

Yaprakların Genel Özellikleri,
Yaprakların Temel Dokuları,
Yaprakların Görevleri.

Chapter 16 Çiçek, Meyve ve Tohum

Çiçeğin Özellikleri, Görevleri ve Yapısı,
Meyvenin Özellikleri ve Yapısı,
Tohumun Özellikleri ve Yapısı.